Nuaras
Bubastė
Gyvūnų globėjų asociacija
Gyvūnų globos namai
Gyvūnų globa
Šunų ir kačių kirpykla
Šunų ir kačių viešbutis
Beglobiai gyvūnai
Prekės gyvūnams
Kauno centrinis felinologų klubas
Gyvūnų priežiūros centras
Baltijos kinologijos centras
Skelbimai
Dingo
Rasti
Rasta
Dovanoja
Ieško
Siūlo
Animal.lt
Veterinarijos klinika
Šunys
Katės
Įstatymai
Konsultacijos
Patarimai
Naujienos
Animal.lt
2019 gruodžio 13 d., Penktadienis

Jūsų gyvenimo būdas
www.jusu-gb.com

Gyvūnų globos projektas/ Project 'Be My Friend'/KlaipėdaDalintis Facebook'e

2008 vasario 23 d., Šeštadienis, 14:50  

Project “Be My Friend”

2008 02 23

Volunteer students from the LCC International University make different social projects – we help those who need our help. Usually students work with orphanages but our group decided that animals also need care and attention.

 

There’re 5 girls in our group: Alena (Belarus), Yulya (Belarus), Veronika (Moldova), Olga (Belarus), and Jekaterina (Lithuania) the leader of the group. As you may see all of us are from different countries but the idea of helping poor animals unites us. Project “Be My Friend” was created to help homeless animals find kind people who could take them home and become their friends.

Projektas "Būk mano draugu"

Savanoriai studentai iš LCC tarptautinio universiteto regia skirtingus socialinius projektus – mes padedame tiems, kam reikia mūsų pagalbos.  Dažniausiai studentai dirba su prieglaudomis, bet mūsų grupė nusprendė, kad gyvūnams taip pat reikalingas rūpestis bei dėmesys.

Mūsų grupėje yra 5 merginos: Alena (Belarus), Yulya (Baltarusija), Veronika (Moldova), Olga (Baltarusija) ir grupės lyderė Jekaterina (Lietuva).

Kaip matote, mes visi esame iš skirtingų šalių, bet mintis padėti beglobiams gyvūnams mus suvienija. Projektas “Būk mano draugu” buvo sukurtas, kad padėtų benamiams gyvūnams rasti mielus žmones, kurie galėtų priimti juos į savo namus ir tapti jų draugais.

Some members from the group talk about the project “Be My Friend”:

“Our project was created with the aim of helping pets to find their owners. We visited the orphanage, where dogs and cats found shelter and live now, and spent some time with them. Actually, pets are in a good condition and many of them are very cute. Besides big pets there are several puppies and kittens there, which are very cheerful and playful and are waiting for someone who will give them shelter and real home, who will love them and care about them. We took many pictures of these animals and I hope that it will give people opportunity to discover which pets are there and to take more people will take them home. So, much more pets will have homes, where there will be warm and enough food for them, and owners who will love them.” (Yulya)

Grupės narių mintys apie projektą “Būk mano draugu”:

• “Mūsų projektas buvo sukurtas padėti naminiams gyvūnams surasti naujus  savininkus. Mes aplankėme prieglaudą, kurioje gyvena šunys ir katės, suradę laikiną pastogę. Iš tikrųjų gyvūnėliai gyvena geromis sąlygomis ir daugelis iš jų yra labai žavūs. Be didelių šunų, ten dar yra keli šuniukai ir kačiukai, kurie yra labai linksmi bei žaismingi ir laukia naujų šeimininkų, kurie galėtų jiems suteikti pastogę ir tikrus namus, mylėtų ir rūpintųsi jais. Mes padarėme daug šitų gyvūnėlių nuotraukų, ir aš tikiuosi, kad visa tai suteiks žmonėms daugiau informacijos apie prieglaudoje esančius gyvūnus ir taip daugiau žmonių priims juos į savo namus. Mes tikimės, kad visa tai padės daug daugiau gyvūnų surasti  namus, kur būtų šilta ir pakaktų maisto ir kur juos mylėtų” (Yulya)

p.s. atsiprašome, datos ant nuotraukų - neteisingos.

 

“Our group decided to organize the social project. We thought about it, and decided to help animal’s shelter because nowadays problem of homeless animals is relevant. Our goal is to let people know that there is such a shelter in Klaipėda’s region, and everybody has a possibility to come and choose a friend for them. Some people think that dogs and cats in the shelter could be ill, or have some infections, what actually is not true. Every pet gets vaccination, so they all are absolutely healthy. In the shelter there animals of different ages, some of them are racy. So, if you want to have a pet at home, please come and choose one in the shelter. They are waiting for you. Don’t let them die.” (Olga)

• “Mūsų grupė nusprendė organizuoti socialinį projektą. Mes nusprendėme padėti gyvūnams susirasti pastogę, nes šiuo metu benamių gyvūnų problema yra ypač svarbi. Mūsų tikslas yra informuoti žmones apie prieglaudą Klaipėdos apskrityje, į kurią kiekvienas norintysis gali atvykti ir išsirinkti draugą. Kai kurie žmonės mano, kad šunys ir katės prieglaudose yra sergantys, tačiau visa tai yra netiesa. Kiekvienas gyvūnas, patekęs į prieglaudą, yra  paskiepijamas, taigi jie visi yra visiškai sveiki. Prieglaudoje gyvena skirtingo amžiaus gyvūnai. Taigi jei jūs norite turėti gyvūnėlį namuose, prašome atvykti ir išsirinkti jums patinkantį šioje prieglaudoje. Jie laukia jūsų. Neleiskite jiems mirti.” (Olga)

 

“Being busy with their own life people doesn’t usually pay attention to other life-beings that surround them. Walking on the street one undoubtedly will notice a homeless cat or dog that seem to be invisible for everyone. Nobody thinks about how they live? Do they have what to eat? People just walk along not carrying about anything. However, in Klaipėda’s region there is a place where these animals can live- animal shelter “Nuaras”.  There they can have a shelter, they can find food…but they will never feel at home there because what they need is human care and kindness. And only you, people can provide this by taking them home and making them a member of a family. In his project our aim is to make people remember that animals are our friends and we have to care about them. We want to persuade more people to come to “Nuaras” and choose a friend that will never be able to betray.” (Veronika)

• “Šiuolaikiniai žmonės, būdami labai užsiėmę savomis problemomis, paprastai neatkreipia dėmesio į tai, kas vyksta juos supančiame pasaulyje. Eidamas gatve kiekvienas neabejotinai pastebi benamę katę ar šunį, tačiau retas kuris atkreipia į tai dėmesį ar imasi kokių nors veiksmų šiai problemai spręsti. Niekas nenori pagalvoti, kaip visi šie benamiukai gyvena. Ar jie turi kuo maitintis? Tačiau Klaipėdos prieglauda yra vieta, kur šitie gyvūnėliai randa prieglobstį tai  Gyvūnų globos namai „Nuaras“. Čia jie randa pastogę, yra pamaitinti… Bet čia jie niekada nepasijaus kaip namie, nes jiems reikia, kad juos apgaubtų žmogaus rūpestis ir gerumas. Ir tiktai žmonės gali visu tuo gyvūnėlius aprūpinti, parsivesti juos namo ir padaryti juos šeimos nariais. Šiame projekte pagrindinis mūsų tikslas – priversti žmones prisiminti, kad gyvūnėlai yra mūsų draugai, ir mes turime pasirūpinti jais. Mes norime paskatinti daugiau žmonių atvykti į Gyvūnų globos namus “Nuaras” ir pasirinkti draugą, kuris niekada jūsų neišduos. ”(Veronika)

 

 

 

 

 

 

 

 

Čia mūsų namai:

- mano namas Nr. 12....

- o mano - Nr .10

 

- o aš jau senokai glaudžiuosi namelyje Nr.9

Aš vardu Uodega. Esu šios gyvūnų prieglaudos senbuvė. Noriu  visiems žmonėms pasakyti: vien maisto nepakanka, beglobiams gyvūnams reikia tikrų, o ne laikinų namų...

Draugaukime...

Daugiau šunų ir kačių nuotraukų galite pamatyti čia:

 

Ekstra skelbimai:
Kaip patalpinti ekstra skelbimą?
Mūsų draugai:
© 2010-2019 UAB "Nuaras". Visos teisės saugomos. Sukurė: Netas.eu